Oferty inwestycyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Korolówka - Osada 11.06.2018 r. oznaczenie sprawy SZ/20/11/AR/18 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku wiat szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie”. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU...