Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Korolówka - Osada 19.06.2018 r. oznaczenie sprawy SZ/20/12/AR/18 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku wiat szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie”. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 567542-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie: Remont budynku wiat szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Korolówka - Osada 04.06.2018 r. oznaczenie sprawy SZ/20/8/AR/18 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku wiat szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie”. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 564083-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie: Remont budynku wiat szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Korolówka - Osada 24.05.2018 r. oznaczenie sprawy SZ/20/7/AR/18 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie ”. ZAWIADOMIENIE O...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 559980-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie: Remont budynku wiat szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 555237-N-2018 z dnia 2018-05-09 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie: Remont pomieszczeń w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Korolówka - Osada 09.05.2018 r. oznaczenie sprawy SZ/20/6/AR/18 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie ”. ZAWIADOMIENIE...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 549682-N-2018 z dnia 2018-04-24 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie: Remont pomieszczeń w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Korolówka-Osada, dnia 11.04.2018 r. Oznaczenie sprawy SZ/20/4/AR/18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w...