Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Korolówka-Osada, dnia 08.01.2018 r. Oznaczenie sprawy SZ/20/1/AR/18 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup oraz dostawę oleju opałowego w ilości 80 000 litrów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce...

PROTOKÓŁ

Korolówka - Osada 03.01.2018 r. oznaczenie sprawy SZ/20/1/AR/18 PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego...

Sprostowanie

Korolówka-Osada, dnia 21.12.2017 r. Oznaczenie sprawy SZ/20/1/AR/18 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup oraz dostawę oleju opałowego w ilości 80 000 litrów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup oraz dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie nr 633315-N-2017 z dnia 2017-12-15 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie: „Zakup oraz dostawa oleju opałowego w ilości 80 000 litrów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Korolówka-Osada, dnia 21.08.2017 r. Oznaczenie sprawy SZ/20/4/AR/17 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę kotłowni przy budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia...

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Korolówka - Osada 21.08.2017 r. oznaczenie sprawy SZ/20/4/AR/17 PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego...

Pytanie i odpowiedź do przetargu

Korolówka-Osada, dnia 09.08.2017 r. Oznaczenie sprawy SZ/20/4/AR/17 Pytanie i odpowiedź do przetargu: ,,Budowa kotłowni przy budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie.” Pytanie: Jakie wymagania stawia Zamawiający w zakresie emisji dla urządzeń grzewczych,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 564141-N-2017 z dnia 2017-08-04 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie: Budowa kotłowni przy budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Korolówka - Osada 03.08.2017 r. oznaczenie sprawy SZ/20/4/AR/17 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę kotłowni przy budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie”. ...

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

Korolówka - Osada 03.08.2017 r. oznaczenie sprawy SZ/20/4/AR/17 PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego...