Komunikaty

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOROLÓWCE - OSADZIE

 

OGŁOSZENIE

 O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM  KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOROLÓWCE - OSADZIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej w Korolówce
- Osadzie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego.

Spis ich podany został w załączniku nr 1.

Zainteresowane Jednostki prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie  do dnia 25 października 2018 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Korolówce-Osadzie lub przesłanie na adres szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Korolówce-Osadzie 3,  22-200 Włodawa. Na kopertach powinien być napis: „zbędne składniki majątkowe”.

Dodatkowych informacji na temat zbędnych składników majątku ruchomego udziela Andrzej Rabczuk  tel. 507-118-373.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie bądź darowiznę powinien  zostać sporządzony zgodnie
z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 lub § 39 ust 4 w/w rozporządzenia.

W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te same składniki majątkowe, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu ofert (dzień, godzina).

 

              Dyrektor

/-/ mgr inż. Leszek Młynarczyk


 

Załącznik nr 1

 

ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE

 

Lp.

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Ilość

 

Numer inwentarzowy

Kategoria majątku

     

      1

 

 

Biurko lekarskie

 

1

 

ZSCKR-S-242

 

Zbędne

 

  2

 

Szafka lekarska jednodrzwiowa

 

3

ZSCKR-S-244

ZSCKR-S-245

ZSCKR-S-246

 

Zbędna

      

       3

 

Szafka lekarska dwudrzwiowa

 

1

ZSCKR-S-243

 

Zbędna

      

       4

 

Stolik zabiegowy

 

2

ZSCKR-S-250

ZSCKR-S-253

 

Zbędny

     

       5

 

Parawan

 

1

 

ZSCKR-S-248

 

Zbędny

6

Szafa chłodnicza

1

 

ZSCKR-I-245

 

 

Zużyta

 

 

              Dyrektor

/-/ mgr inż. Leszek Młynarczyk

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2018 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: mostrowicka
Ilość wyświetleń: 27
15 października 2018 09:56 (mostrowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 09:56 (mostrowicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)