Komunikaty

Ogłoszenie

Nr sprawy SZ/225/1/AR/17

 

OGŁOSZENIE

 

O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM  KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOROLÓWCE - OSADZIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej w Korolówce
- Osadzie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania lub darowizny zbędne składniki majątku ruchomego.

Spis ich podany został w załączniku nr 1 na stronie www szkoły:
 
www.zsr-korolowka.pl. lub jest do odebrania u kierownika gospodarczego.

Zainteresowane Jednostki prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie  do dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Korolówce-Osadzie lub przesłanie na adres szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Korolówce-Osadzie 3,  22-200 Włodawa. Na kopertach powinien być napis: „zbędne składniki majątkowe”.

Dodatkowych informacji na temat zbędnych składników majątku ruchomego udziela Andrzej Rabczuk  tel. 507-118-373.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie bądź darowiznę powinien  zostać sporządzony zgodnie
z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 lub § 39 ust 4 w/w rozporządzenia.

W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te same składniki majątkowe, o przyznaniu decydować będzie kolejność wpływu ofert (dzień, godzina).

 

              Dyrektor

/-/ mgr inż. Leszek Młynarczy

 

Załącznik nr 1

ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE

 

 

Lp.

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Ilość

 

Numer inwentarzowy

Kategoria majątku

 

1

 

 

Stabilizator napięcia

 

1

 

 

Zbędny

 

2

 

 

Kamera monitoringu Geolam

 

1

 

 

Zbędna

 

3

 

 

Kamera monitoringu KPC133ZEP/F36-T

 

 

1

 

 

Zbędna

 

4

 

 

Kamera monitoringu KPC133ZCP/F36

 

 

1

 

 

Zbędna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 17:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: mostrowicka
Ilość wyświetleń: 225
07 listopada 2017 17:42 (mostrowicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)