Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, który został ogłoszony w dniu 26.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski...

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOROLÓWCE - OSADZIE

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOROLÓWCE - OSADZIE Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie...

RODO - klauzula informacyjna

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018 Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych: 1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie...

Ogłoszenie

Nr sprawy SZ/225/1/AR/17 OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KOROLÓWCE - OSADZIE Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia...

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie w roku finansowym 2017 przewiduje przeprowadzić Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I. Kosmowskiej w Korolówce Osadzie zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). L.p. Przedmiot...

Pytania i odpowiedzi do przetargu na zakup oraz dostawę oleju opałowego w ilości 70 000 litrów

Korolówka-Osada, dnia 19.12.2016 r. Oznaczenie sprawy SZ/207/8/AR/16 Pytania i odpowiedzi do przetargu na zakup oraz dostawę oleju opałowego w ilości 70 000 litrów Pytanie nr 1: Ceny oleju opałowego grzewczego publikowane na stronach PKN Orlen ulegają zmianom. Wobec tego, cenę z jakiego dnia Wykonawca ma uznać za cenę odniesienia,...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

oznaczenie sprawy SZ/225/4/AR/16 ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w Korolówce - Osadzie 22-200 WŁODAWA tel.: (82) 57 17 220 fax: (82) 57 17 556 e-mail: www.zsr-korolowka.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO Kombajnu Bizon Z 40, rok 1982. Producent:...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie niezbędnej dokumentacji do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie niezbędnej dokumentacji do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Korolówka-Osada, dnia 31.08.2016r. Oznaczenie sprawy SZ/207/7/AR/16 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup oraz dostawę oleju opałowego w ilości 30 000 litrów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce...

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Korolówka - Osada 31.08.2016 r. oznaczenie sprawy SZ/207/7/AR/16 PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego...